„Приятелство в писма и стихове“

Във връзка с Националната инициатива за насърчаване на детското четене и
творческото писане учениците от 4. г клас с класен ръководител г-жа Близнакова
предприеха оригинално начинание за създаване на своя тетрадка за „Приятелство в
писма и стихове“. В нея чрез авторски стихове и разкази показват на приятелите си от
класа колко са важни и ценни за тях. Споделят свои прекрасни преживявания в писма,
внушавайки позитивизъм.
Разгръщайки тетрадката лист по лист, четвъртокласниците се надяват всеки един
от тях да открие своето огледално отражение и да преоткрие себе си.
Гост на инициативата бе писателката Десислава Грамадникова. Тя запозна
учениците със своите детски книжки и насърчи творческите им способности с послание
и автограф в тетрадката на страничка за „Отзиви на читатели“. Г-жа Грамадникова и
класният ръководител, г-жа Близнакова, връчиха медали на четвъртокласниците за
„Креативни творци“.