Присъствено обучение

От 29 март всички ученици, които са в ОРЕС поради неподадени декларации за съгласие за тестване или наличие на сертификат, се обучават присъствено.