Прием след 7 клас

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА КЛАСИРАНИТЕ НА I, II И III ЕТАП УЧЕНИЦИ СЛЕД 7 КЛАС СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В СТАЯ № 6 на I ЕТАЖ

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД VII КЛАС:

8:00ч. – 17:00ч.