Прием ПЕТИ клас

СЪОБЩАВАМЕ ВИ, ЧЕ ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМЪТ НА УЧЕНИЦИ ЗА ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г. 

РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА Е ОТ 8:30 Ч.-16:30 Ч. В 4 КАБИНЕТ НА СУ „СВ. П. ХИЛЕНДАРСКИ“.

 

 

От Ръководството