Прием в 5 клас за учебната 2019/2020 г.

Съобщаваме Ви, че продължава приемът на ученици в 5 клас до запълване на всички свободни места.

От ръководството.