Прием първи клас

Приети ученици I клас за учебната 2022/2023 г. – Първо класиране

Приети ученици I клас за учебната 2022/2023 г. – Второ и трето класиране

Информация за закупуване на униформи на ученици приети в СУ „Св. П. Хилендарски“ може да намерите тук.

Училищен план-прием в I клас

учебна 2022-2023 година

Видео представяне на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Пловдив

Уважаеми родители, приемането на Вашите деца в първи клас е изключително важен момент. Изберете пътя към успеха – СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Пловдив!

Уведомяваме Ви, че не се предвиждат промени в правилата на действащата Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив. Тя е публикувана на сайта на община Пловдив. https://plovdiv.obshtini.bg/doc/3877423

График на дейностите за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2022-2023 година, който съдържа всички важни срокове, ще бъде утвърден и публикуван след 31.03.2022 г. на интернет страницата на системата за прием. https://priem.plovdiv.bg 

Тук също ще публикуваме  сроковете и необходимите документи.

Г Р А Ф И К на дейностите за 2022 календарна година, съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ В  I  КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

Брой паралелки – 3 (три), с  разширена и допълнителна подготовка, която ще се реализира чрез учебните часове, предвидени в Раздел Б (избираеми учебни часове) и Раздел В (факултативни учебни часове),  на училищните учебни планове и в съответствие с Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план.

С учебните часове за разширена подготовка ще се постигне задълбочено усвояване на учебния материал по водещи учебни предмети. За допълнителна подготовка са предвидени учебни предмети – различни за всяка паралелка.

В две от паралелките през учебната 2022-2023 г. ще се прилагат иновации в методите на обучение (ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ). Училището е включено в Списъка на иновативните училища с постановление на МС.

ОПИСАНИЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ:

КласБрой местаОписаниеУчебни предмети за разширена подготовкаУчебни предмети за допълнителна подготовка
I а24Иновативна ОбщообразователнаБЕЛ, математика, компютърно моделиранеБЕЛ, английски език
I б24Иновативна ОбщообразователнаБЕЛ, математика, компютърно моделиранематематика, английски език
I в24ОбщообразователнаБЕЛ, математика, компютърно моделиранекомпютърно моделиране, английски език

За повече информация вижте презентацията в раздел „Прием в I клас“ на сайта на училището.

Брой групи за целодневна организация на учебния ден – 3 (три).

За включване в групите родителят подава писмено заявление. От всяка паралелка се сформира група за целодневна организация на учебния ден.  Учебните часове в групите се 

провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат след обяд. 

За всики ученици  подкрепителната закуска е безплатна, осигурено е столово хранене.

Презентация прием 1. клас