понеделник, декември 4, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Прием първи клас

Училищен план – прием за първи клас 2023/2024 година

  • Брой паралелки – 3/три/
  • Брой групи ЦОУД – 3/три/
  • Описание на паралелките:
КласБрой местаОписаниеУчебни предмети за разширена подготовкаУчебни предмети за допълнителна подготовка
I а24Иновативна ОбщообразователнаБЕЛ, математика, компютърно моделиранеБЕЛ, английски език
I б24Иновативна ОбщообразователнаБЕЛ, математика, компютърно моделиранеанглийски език, математика
I в24ОбщообразователнаБЕЛ, математика, компютърно моделиранеанглийски език, компютърно моделиране

Видео представяне на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Пловдив