Предстоящи събития

 Maй 2019 г.

Национални външни оценявания в 4 клас

Български език и литература – 9 май 2019 г., четвъртък, 10 часа

Математика – 10 май 2019 г., петък, 10 часа

Човек и общество – 14 май 2019 г., вторник, 10 часа

Човек и природа – 16 май 2019 г., четвъртък, 10 часа

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по чужд език (по желание на ученика)
23.05.2019 г. – втори ДЗИ