Предстоящи събития

18.06.2018 г. – 22.06.2018 г.

  1. 18.05.2018 г. (понеделник) – от 10:00 ч. на амфитеаръра, ще се проведе тържественото връчване на свидетелствата за завършено основно образование.
  2. 22.06.2018 г. (петък) от 10:00 ч. на амфитеаръра, ще се проведе тържественото връчване на дипломите за завършено средно образование.
  3. Записване на ученици в 5 клас. Работно време от 09:00-16:00 ч.