Предстоящи събития


  1. 18.12.2017 г. (четвъртък) – Провеждане на олимпиада по география и икономика от 10:00 ч.
  2. 19.12.2017 г.  (петък) – Провеждане на олимпиада по история и цивилизация от 10:00 ч. за гимназиален етап и от 13:00 за прогимназиален етап.
  3. 20.12.2017 г.  (събота) – Провеждане на олимпиада „Знам и мога“от 9:00 ч.