Предстоящи събития

19.03.2018 г. – 23.03.2018 г.

  1. 20.03.2018 г. (вторник) – Празник на буквите в „I“ б клас от 17:30.
  2. 20.03.2018 г (вторник) -Провеждане на военно обучение с ученици от X – те класове в 12 каб. от 12:35 ч.
  3. 21.03.2018 г. (сряда)  Среща с представител на сдружение „Майки срещу дрогата“ с ученици от 9 клас от 16:10 ч.
  4. 22.03.2018 г. (четвъртък)  „Ден на водата“ с ученици от 3 а клас в 11:00 ч. пред Община Пловдив.
  5. 22.03.2018 г. (четвъртък)  Празник на буквите в „I“ д клас от 17:30 ч.
  6. 23.03.2018 г. (петък)  Посещение на куклен театър с ученици от „I“ г и „IV“ б класове.
  7. 23.03.2018 г. (петък)  Представяне на Micro:bit с ученици от 5 г клас от 12:30 ч.