Предстоящи събития

 Януари.2019г.

  1. 14.01.2019 г.(понеделник) – Педагогически съвет от 12:35- 13:15
  2. Провеждане на олимпиада по история и цивилизация.
  3. Провеждане на олимпиада по химия.
  4. Провеждане на сесия СФО.