Предстоящи събития

02.07.2018 г. – 30.08.2018 г.

  1. Записване на ученици в 5 клас. Работно време от 09:00-16:00 ч.
  2. Записване на ученици в 8 клас. Работно време от 09:00-17:00 ч. в стая № 6 на I етаж.