Предстоящи събития

 Февруари.2019г.

  1. 13.02.2019 г. (сряда)-  сбирка на ученическия съвет  -12:30 ч. в 12 кабинет.
  2. 14.02.2019 г.(четвъртък) – Родителски срещи- начален етап
  3. 28.02.2019 г.(четвъртък) – Родителски срещи- гимназиален етап
  4. 27.02.2019 г.(сряда) – „Ден на розовата фланелка“
  5. 01.03.2019 г.(петък) – Честване на 3-март от 12:45-13:15 ч. на амфитеатъра.
  6. Посещение на театрална постановка на учници от начален етап (25.02.2019 г.), гимназиален етап (01.03.2019 г.)
  7. Участие на учениците в областния кръг на олимпиади.