Национален финансово- иновационен лагер 21.05.20г.

По време на дистанционното обучение на 22.04.20г. ученици от 11в клас участваха в национален уебинар по програма “Учебна компания” и на 13.05.20 г. национален уебинар на тема “Презентационни умения” които имаха обучителен характер. На 21.05.20 г. от 9.30-16.30 ч. онлайн се проведе национален финансово- иновационен лагер със състезателен характер. Нашето училище беше представено от учениците от 11в клас – Георги Игнатов, Данаил Станев, Калин Михайлов, работещи по проект на METLIFE “Знания, които променят живота”, с преподавател Румяна Алексиева. Дейността се осъществи от екипи, които отговориха на казус свързан с месечен бюджет и финансови цели и презентираха своето решение пред жури. Екипът с участието на Калин Михайлов от 11в клас се класира на трето място, за което получиха награди и сертификат. Учениците демонстрираха с ентусиазъм своите знания и представиха отлично нашето училище. Гордеем се с тях!


Преподавател по икономика: Румяна Алексиева