ПРЕДСТОЯЩИ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Уважаеми родители,
На 14.09.2020 г. (понеделник) от 18.30 ч. ще се проведат онлайн родителски срещи на: II, III, IV,
VI, VII, IX, X, XI, XII клас. Класните ръководители ще се свържат с Вас.