Правилници

 

  1. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ на СУ “Св. Паисий Хилендарски” /виж тук/
  2. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ “Св. Паисий Хилендарски” /виж тук/