Посещение на седмокласници в Аграрния университет

На 8 декември ученици от седми клас посетиха Аграрен университет, гр. Пловдив, организирани от г-жа Хр. Търновска и г-жа Д. Василева. В Аграрния университет се намира вторият по големина национален хербариум (с абревиатура SOA), който членува в Международната асоциация за таксономия на растенията. Учениците разгледаха няколко лаборатории, наблюдаваха растителни клетки, тъкани и органи под микроскоп. Научиха как се прави нетраен микроскопски препарат и какво представляват генноманипулираните култури.

С интерес изслушаха лекциите на доц. Стоянов и проф. Янчева.

Времето отлетя неусетно! Радостта в очите на седмокласниците е доказателство за пробуденото любопитство към науката…