ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ПЛОВДИВ И БЕЗОПАСНО ПРИДВИЖВАНЕ

На 10.05.2023 г. учениците от 1. а клас посетиха Държавния куклен театър в Пловдив, където с голямо вълнение и интерес гледаха постановката „Голямото пътешествие на малкото крокодилче“. Децата разбраха, че трябва да бъдат себе си, както и да бъдат верни и добри приятели. Първокласниците си сложиха специални светлоотразителни жилетки и се придвижиха безопасно до театъра и обратно до училище.

Мероприятието е организирано по училищна програма за занимания по интереси, клуб „Приказка“ с ръководител М. Маринова.