Посещение в Детски отдел на НБ „Иван Вазов“

Учениците от II а и II б клас, с ръководители Марияна Кокошарова и
Десислава Петрова усмихна екипа на Детски отдел на НБ „Иван Вазов“.
Децата слушаха с интерес разказите за вълшебния свят на книгите.
Откривайки очарованието на отделните заглавия, те се научиха как сами да
избират подходяща литература. Изявиха желание да станат редовни
читатели.
Освен традиционната екскурзия до библиотеката, децата се насладиха и на
презентацията на г-н Михаил Свирачев, който запозна аудиторията с
възможностите на робота Руко и две роботчета- пчелички.
Ентусиазираните второкласници обещаха да гостуват отново.