Пети клас


СПИСЪЦИ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ:

1. Бългаски език и литература (тук)
2. Английски език (тук)
3. Математика (тук)
4. Информационни технологии (тук)


ПРИЕМ В V КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година

Уважаеми родители на четвъртокласници!

В края на учебната година ви предстои да изберете училище, което да даде знания и умения, необходими на вашите деца през ХХI век.

Такова образование ви предлага СУ “Св. Паисий Хилендарски” – училище с дългогодишна история, традиции и бъдеще, осигуряващо качество при преподаването по информационни технологии в модерни компютърни кабинети, успешна подготовка по български език и литература и по математика, развиване на умения, свързани с личностните интереси на учениците.

В V клас на СУ „Св. Паисий Хилендарски“, за учебната 2020/2021 г. ще бъдат приети:

  1. Всички ученици от ІV клас на СУ “Св. Паисий Хилендарски”, които желаят да продължат обучението си в същото училище.
  2. Ученици, завършили успешно ІV клас в други училища.

Приемът ще бъде осъществен в 5 паралелки:

V а клас – общообразователна паралелка с разширена подготовка по  БЕЛ – 26 ученици

При по-голям брой желаещи за паралелката, приемът ще се осъществява като се взима под внимание успехът от удостоверението за завършен начален етап на основно образование: БЕЛ + среден успех;

V б клас – общообразователна  паралелка с разширена подготовка по  английски език – 26 ученици

При по-голям брой желаещи за паралелката, приемът ще се осъществява като се взима под внимание успехът от удостоверението за завършен начален етап на основно образование: Английски език + среден успех;

V в клас – общообразователна паралелка с разширена подготовка по математика – 26 ученици

При по-голям брой желаещи за паралелката, приемът ще се осъществява като се взима под внимание успехът от удостоверението за завършен начален етап на основно образование: Математика + среден успех;

V г клас – общообразователна паралелка с разширена подготовка по информационни технологии – 26 ученици

При по-голям брой желаещи за паралелката, приемът ще се осъществява като се взима под внимание успехът от удостоверението за завършен начален етап на основно образование: Компютърно моделиране + Математика + среден успех;

V д клас – общообразователна паралелка – 26 ученици

При по-голям брой желаещи за паралелката, приемът ще се осъществява като се взима под внимание успехът от удостоверението за завършен начален етап на основно образование: БЕЛ + Математика + среден успех; учащи брат или сестра в СУ “Св. Паисий Хилендарски”; ученици, прилежащи в района на училището.

Разширената подготовка ще се определя съобразно подадените заявления на родителите и възможностите на училището.

Необходими документи:

  1. Заявление до директора на училището за приемане в V клас /по образец/, в което родителите избират паралелката, в която да бъде записан ученикът
  2. Удостоверение за раждане – копие и оригинал за сверяване на данни
  3. Удостоверение за завършен начален етап на основното образование
  4. Пълномощно и/или съдебно решение за присъдени родителски права
  5. Лична амбулаторна карта на детето/ученика

Срок за подаване на заявления и записване в V клас за учебната 2020/2021 година:
от 18.06 до 30.06 вкл.

Работно време на комисията:
от 8:00 часа до 17 часа

При повече кандидати от местата в паралелките се взима предвид критерия брой точки. (виж тук)

Документите за кандидатствате може да изтеглите от тук: