Пети клас

Списъци на учениците от 5 клас за учебната 2017/2018 г., разпределени според желанията им.

 1. Паралелка с разширена подготовка по Български език и литература;
 2. Паралелка с разширена подготовка по Математика;
 3. Паралелка с разширена подготовка по Математика;
 4. Паралелка с разширена подготовка по Английски език и Информационни технологии.

Уважаеми родители на четвъртокласници!

В края на месец май ви предстои да изберете училище, което да даде знания и умения, необходими на вашите деца през ХХI век.

Такова образование ви предлага СУ “Св. Паисий Хилендарски” – училище с дългогодишна история, традиции и бъдеще, осигуряващо качество при преподаването по информационни технологии в модерни компютърни кабинети, успешна подготовка по български език и литература, и по математика, развиване на умения, свързани с личностните интереси на учениците.

За учебната 2017/2018 година обявяваме прием в следните паралелки:

 1. Паралелка с разширена подготовка по Български език и литература;
 2. Паралелка с разширена подготовка по Математика;
 3. Паралелка с разширена подготовка по Английски език;
 4. Паралелка с разширена подготовка по Информационни технологии.

При повече кандидати от местата в паралелките се взима предвид участието в състезание „С пламъка на Паисий“.

Подаване на документи за прием от 31.05.2017 г. до 10.07.2017 г.

Необходими документи за записване:

 • Заявление до директора на училището за приемане в V клас /изтегли образец/, в което родителите избират паралелката, в която да бъде записан ученикът;
 • Удостоверение за раждане – копие за сверяване на данни;
 • Удостоверение за завършен начален етап на основното образование;
 • Пълномощно и/или съдебно решение за присъдени родителски права;
 • Лична амбулаторна карта на детето/ученика.

Документи се подават в 4 каб. всеки работен ден от 9 до 16 ч. Обявяване списъците на приетите ученици и разпределението им по паралелки – на сайта на училището и на информационното табло на I етаж на 14.07.17 г. – 17 ч.


Документите за кандидатствате може да изтеглите от тук:


Уважаеми родители на четвъртокласници!

Резултатите могат да бъдат проверени във фоайето на училището или в сайта.

РЕЗУЛТАТИ ПО БЕЛ

РЕЗУЛТАТИ ПО МАТЕАМАТИКА

РЕЗУЛТАТИ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА


Уважаеми родители на четвъртокласници!

На 22 април 2017г. от 10:00 ч. ще се проведе състезание „С пламъка на Паисий“ за ученици от 4 клас. Всеки ученик избира тест на който да се яви:

1. БЕЛ – продължителност 45 минути
I място – Smart watch
II място – Headset
III място – USB памет

2. МАТЕМАТИКА – продължителност 45 минути
I място – Smart watch
II място – Headset
III място – USB памет

3. БЕЛ И МАТЕМАТИКА – продължителност 2 х 45 минути
I място – Drone
II място – Tablet
III място – Smart watch

Заявление за участие можете да подадете в административна служба или да изтеглите от сайта на училището до 20 април 2017 г.

Резултатите от състезанието ще бъдат използвани за селекция при прием в 5 клас в случай, че има повече кандидати, отколкото е допустимия брой в паралелките.

В деня на състезанието учениците се явяват в училище с лични карти.

телефон за справка: 032 / 62 83 62