Пети клас

СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Уважаеми родители на четвъртокласници!

В края на месец май ви предстои да изберете училище, което да даде знания и умения, необходими на вашите деца през ХХI век.

Такова образование ви предлага СУ “Св. Паисий Хилендарски” – училище с дългогодишна история, традиции и бъдеще, осигуряващо качество при преподаването по информационни технологии в модерни компютърни кабинети, успешна подготовка по български език и литература, и по математика, развиване на умения, свързани с личностните интереси на учениците.

За учебната 2018/2019 година обявяваме прием в следните паралелки:

  1. Паралелка с разширена подготовка по Български език и литература;
  2. Паралелка с разширена подготовка по Математика;
  3. Паралелка с разширена подготовка по Английски език;
  4. Паралелка с разширена подготовка по Информационни технологии.

При повече кандидати от местата в паралелките се взима предвид участието в състезание „С пламъка на Паисий“.

Подаване на документи за прием от 04.06.2018г. до 11.07.2018 г.

Необходими документи за записване:

  • Заявление до директора на училището за приемане в V клас /по образец/,  в което родителите избират паралелката, в която да бъде записан ученикът
  • Удостоверение за раждане – копие за сверяване на данни
  • Удостоверение за завършен начален етап на основното образование
  • Пълномощно и/или съдебно решение за присъдени родителски права
  • Лична амбулаторна карта на детето/ученика

Документи се подават в 4 каб. всеки работен ден от 9 до 16 ч.

Обявяване списъците на приетите ученици и разпределението им по паралелки – на сайта на училището и на информационното табло на I етаж на 16.07.2018 г. – 17 ч.

 


Документите за кандидатствате може да изтеглите от тук:


Уважаеми родители на четвъртокласници!

Резултатите от състезанието „С пламъка на Паисий“ могат да бъдат проверени във фоайето на училището или в сайта.

РЕЗУЛТАТИ ПО БЕЛ

РЕЗУЛТАТИ ПО МАТЕАМАТИКА