Пети клас


Класирани ученици за пети клас за 2019/2020 учебна година

Списъкът на паралелките – пети клас (виж тук)

Уважаеми родители на четвъртокласници!

В края на месец май ви предстои да изберете училище, което да даде знания и умения, необходими на вашите деца през ХХI век.

Такова образование ви предлага СУ “Св. Паисий Хилендарски” – училище с дългогодишна история, традиции и бъдеще, осигуряващо качество при преподаването по информационни технологии в модерни компютърни кабинети, успешна подготовка по български език и литература, както и по английски език и математика, развиване на умения, свързани с личностните интереси на учениците.

За учебната 2019/2020 година обявяваме прием в следните паралелки:

 1. Паралелка с разширена подготовка по Български език и литература;
 2. Паралелка с разширена подготовка по Математика;
 3. Паралелка с разширена подготовка по Английски език;
 4. Паралелка с разширена подготовка по Информационни технологии.

Приемът на документи за ученици в V клас за учебната 2019/2020 година ще се осъществи от 3 до 14 юни в 5 кабинет от 8:00 до 17:00 ч. 

При повече кандидати от местата в паралелките се взима предвид критерия брой точки. (виж тук)

Необходими документи за записване:

 • Заявление до директора на училището за приемане в V клас /по образец/,  в което родителите избират паралелката, в която да бъде записан ученикът
 • Удостоверение за раждане – копие за сверяване на данни
 • Удостоверение за завършен начален етап на основното образование
 • Пълномощно и/или съдебно решение за присъдени родителски права
 • Лична амбулаторна карта на детето/ученика

 


Документите за кандидатствате може да изтеглите от тук:


УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

ПРИ

СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ПЛОВДИВ

ОРГАНИЗИРА

СЪСТЕЗАНИЕ  „С ПЛАМЪКА НА ПАИСИЙ“

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС

 • по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – на 13 април /събота/ от 10 часа; продължителност: 45 минути ;
 • по МАТЕМАТИKAна 13 април /събота/ от 10 часа; продължителност: 45 минути;
 • по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА и по МАТЕМАТИКАна 13 април /събота/ от 10 часа; продължителност: 2 x 45 минути .
 

Таксата за всяко от състезанията е 10 лв.

В административна служба /ет.2, стая 13/ можете да подадете заявление за участие, както да заплатите и таксата за участие. Заявление можете да  изтеглите от сайта на училището до 11 април 2019 г. (изтегли заявление)

В случай на нежелание резултатите на ученик да бъдат оповестени публично, родителят попълва декларация по образец.

Резултатите от състезанията могат да бъдат използвани за селекция при приема в V клас, ако са подадени повече заявления от допустимия брой за паралелките.

Участниците в състезанията да бъдат в двора на училището в 9:30 ч. с лични карти.