Пети клас

Ден на отворените врати

за родителите на четвъртокласници

Уважаеми родители, на 8 май 2019 г. (сряда) в СУ „Св. П. Хиледарски“ ще се проведе ден на отворените врати.

2 час – Ивa Дикова – Английски език – 5 б клас- 17 каб.

3 час – Радослава Петрова, Дора Господинова – 5 в клас – Инф. техн.- 19 и 21 каб.

4 час – Наталия Мацева – 5 а клас – БЕЛ – 33 каб.

5 час – Божана Панчева – 5 г клас- Математика – 31 каб.

Родителите, желаещи да посетят избран час, моля да спазват графика.

От Ръководството на училището


УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

ПРИ

СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ПЛОВДИВ

ОРГАНИЗИРА

СЪСТЕЗАНИЕ  „С ПЛАМЪКА НА ПАИСИЙ“

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС

 • по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – на 13 април /събота/ от 10 часа; продължителност: 45 минути ;
 • по МАТЕМАТИKAна 13 април /събота/ от 10 часа; продължителност: 45 минути;
 • по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА и по МАТЕМАТИКАна 13 април /събота/ от 10 часа; продължителност: 2 x 45 минути .
 

Таксата за всяко от състезанията е 10 лв.

В административна служба /ет.2, стая 13/ можете да подадете заявление за участие, както да заплатите и таксата за участие. Заявление можете да  изтеглите от сайта на училището до 11 април 2019 г. (изтегли заявление)

В случай на нежелание резултатите на ученик да бъдат оповестени публично, родителят попълва декларация по образец.

Резултатите от състезанията могат да бъдат използвани за селекция при приема в V клас, ако са подадени повече заявления от допустимия брой за паралелките.

Участниците в състезанията да бъдат в двора на училището в 9:30 ч. с лични карти.


Уважаеми родители на четвъртокласници!

В края на месец май ви предстои да изберете училище, което да даде знания и умения, необходими на вашите деца през ХХI век.

Такова образование ви предлага СУ “Св. Паисий Хилендарски” – училище с дългогодишна история, традиции и бъдеще, осигуряващо качество при преподаването по информационни технологии в модерни компютърни кабинети, успешна подготовка по български език и литература, и по математика, развиване на умения, свързани с личностните интереси на учениците.

За учебната 2019/2020 година обявяваме прием в следните паралелки:

 1. Паралелка с разширена подготовка по Български език и литература;
 2. Паралелка с разширена подготовка по Математика;
 3. Паралелка с разширена подготовка по Английски език;
 4. Паралелка с разширена подготовка по Информационни технологии.

При повече кандидати от местата в паралелките се взима предвид участието в състезание „С пламъка на Паисий“.

Необходими документи за записване:

 • Заявление до директора на училището за приемане в V клас /по образец/,  в което родителите избират паралелката, в която да бъде записан ученикът
 • Удостоверение за раждане – копие за сверяване на данни
 • Удостоверение за завършен начален етап на основното образование
 • Пълномощно и/или съдебно решение за присъдени родителски права
 • Лична амбулаторна карта на детето/ученика

 


Документите за кандидатствате може да изтеглите от тук: