ОТКРИТИ УРОЦИ ПО МЕТОДА „ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ“ НА ТЕМА: ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ

Учениците от иновативните паралелки II а и II б клас, под ръководството на своите
класни ръководители г-жа Марияна Кокошарова и г-жа Десислава Петрова и учители –
ЦДО г-жа Евгения Бахчеванова и г-жа Радина Господинова, изнесоха открити уроци по
метода „Дизайн мислене“. Сред специално поканените гости на събитието бе д-р Чаушева
(педиатър), която даде ценни съвети относно здравословното хранене.Учениците близо
две седмици проучваха мнението на родители, учители, по-големи ученици, служители в
училищния стол и медицинските сестри. След като обобщиха информацията,
развълнувани споделиха на своите учители, че не всички успяват да се хранят
здравословно и искат да им помогнат да започнат да го правят. От направените
предложения учениците от II б клас се обединиха около идеята да създадат здравословна
читанка, а учениците от II а клас – да създадат здравословен часовник. В края на часовете
идеите бяха осъществени. Учениците от II б клас сами изработиха листовете на читанката,
като за всяка рецепта написаха имената на продуктите и залепиха изображение на всеки от
тях. Учениците от II б клас изработиха индивидуални часовници, които да им напомнят в
колко часа, каква храна да си похапнат.
На откритите уроци присъстваха г-жа Димитрова – заместник-директор на
училището, учители и родители. Гостите споделиха, че метода „Дизайн мислене“ освен
всичко друго насърчава редица компетентности – мислене, съобразителност, работа в
екип и увереност в способностите. Напускайки часа, родителите споделиха, че вече няма
да е необходимо да планират семейните закуски, обеди и вечери. Децата ще създават
седмичното здравословно меню, което ще е тяхната дизайн мисия.