събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Уважаеми родители и ученици,

Новата учебна година ще започне при следния график:

9:00-9:40 ч. – Тържествено откриване за I  и VIII клас

Място: двора на училището. 

Учениците заемат маркираните места на разстояние 1.5 м.

9:45-10:30 ч. – ЧК за I  и VIII клас;
I  клас влиза в класните стаи през ЦЕНТРАЛНИЯ вход;
VIII клас влиза в класните стаи през СТРАНИЧНИЯ вход

10:00-10:45 ч. – ЧК за II, III, IV, V, VI клас:
II, III, IV  клас влиза в класните стаи през ЦЕНТРАЛНИЯ вход;
V, VI клас влиза в класните стаи през СТРАНИЧНИЯ вход.

10:45-11:00 ч. – дезинфекция на класните стаи.

11:00-11:45 ч. – ЧК за VII, IX, X, XI, XII клас:
VII, IX, X  клас влиза в класните стаи през ЦЕНТРАЛНИЯ вход;

VII клас провеждат ЧК в: 

VII А – стая 12
VII  В – стая 14 

VII  Б – стая 13
VII  Г – стая 15

XI, XII клас влиза в класните стаи през СТРАНИЧНИЯ вход.