Откриване на новата учебна година

Уважаеми родители,
Официалното откриване на учебната 2022-2023 г. ще се проведе в училищния двор от 09:30 ч.
Учениците трябва да се явяват с училищна униформа до 15 мин. преди началния час.

От ръководството