Откриване на лаборатория по „Природни науки“ с открит урок на Хб клас, профил „Природни науки“

Лабораторията е създадена по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“. Гости на лабораторните упражнения бяха Ст. Стоянов – зам. кмет на Община Пловдив, Донка Щилянова – началник отдел „Образование“, доц. Стела Димитрова – зам.-декан на Фармацевтичния факултет и доц. Мария Казаковаи, които поднесоха поздравителен адрес на ректора на Медицинския университет проф. д-р Мариана Мурджева.