Отбелязване на Международния ден на детската книга в III “г” и IV “г” клас

По случай Международния ден на детската книга учениците от III “г” и IV “г” клас в СУ “ Св. Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив , с класни ръководители Пенка Близнакова и Анелия Ангелова, споделят своята осъществена идея за лично творчество.
В продължение на няколко месеца децата от двата класа си отправяха предизвикателства за съчиняване на приказка по зададени герои:
„Предизвиквам те!…Разкажи ми приказка с моите любими герои, която да завършва с щастлив край.“
Чрез реализиране на нов тип взаимоотношения третокласниците и четвъртокласниците развиха творческите си умения, обогатиха речниковия си запас и успяха самостоятелно да планират своята речева дейност.
Проектната дейност между двата класа обогати уменията на учениците да работят в екип, да анализират и обобщават, но не на последно място и да мечтаят, докато творят. Това ги направи още по- големи и уверени почитатели на детската книга.