Информация за поетапно присъствено обучение

График на присъствено и неприсъствено обучение (виж тук)

Разписание на учебните часове – присъствено (виж тук)

Разпределение на кабинетите (виж тук)

Разписание на учебните часове – ОРЕС (виж тук)

Компенсиращи мерки

I клас (виж тук)       

II клас (виж тук)          

III клас (виж тук)           

IV клас (виж тук)           

V клас (виж тук)           

VI клас (виж тук)