Олимпиади

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ 2021/2022 г.

Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по Български език и лиетература (виж тук)

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по Български език и лиетература (виж тук)

Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по ХООС (виж тук)

Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по Физика (виж тук)

Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по география и икономика (виж тук)

Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата „Знам и мога“ (виж тук)

Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации (виж тук)

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по история и цивилизации (виж тук)

Класирани ученици за областния кръг на олимпиада английски език (виж тук)

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по английски език (виж тук)

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по философия (виж тук)

Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по математика (виж тук)