Олимпиади 2020

20 януари 2020 г. (понеделник) – Олимпиада по химия – провежда се в двете смени

23 януари 2020 г. (четвъртък) – Олимпиада по биология – провежда се в двете смени

25 януари 2020 г. (събота) от 10:00 ч. – Олимпиада по „Знам и мога“ – с ученици от начален етап