Олимпиада по гражданско образование

Уважаеми ученици и родители,

  1. На 02.03.2022 г. ще се проведе общински кръг на олимпиадата по гражданско
    образование.
  2. На 02.03.2022 г. от 13:00 часа, комисията изслушва защитата на проектите на
    учениците. Времетраенето на защитата на проекта пред комисията е до 15 минути: 10
    минути за представяне на проекта от автора и 5 минути за отговаряне на въпроси,
    поставени от членове на училищната комисия.

ОТ КОМИСИЯТА ПО ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА
ОЛИМПИАДАТА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ