сряда, декември 6, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

Общинският кръг на олимпиада по Химия и опазване на околната среда

Уважаеми ученици и родители,

Общинският кръг на олимпиада по Химия и опазване на околната среда ще се проведе
присъствено на 28.01.2021 г. при спазване на всички противоепидемични мерки. Учениците
следва да се явят в училище 15 мин. преди началния час, като на централния вход ще бъдат
информирани за залата, в която са разпределени.
Начало на олимпиадата:
09:00 часа – за учениците от V до XII клас.
Продължителност:
4 астрономически часа – за учениците от V до XII клас.
Обръщаме внимание, че учениците трябва да бъдат с лични предпазни средства, както в
общите пространства, така и в изпитните зали.
За участието на ученика в олимпиадата родителят подава декларация за информираност и
съгласие, която може да изтеглите ТУК.

С пожелания за успех,
д-р Ирена Душкова
Директор