Обществено обсъждане на национална стратегия за финансова грамотност на Република България

На Вашето внимание предлагаме линкове към страницата на Министерството на финансите, което е координатор на национално ниво по дейностите в областта на финансовата грамотност: ТУК и към портала за обществени консултации, където са публикувани проектите на двата документа: ТУК.