понеделник, декември 4, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

Обществено обсъждане на национална стратегия за финансова грамотност на Република България

На Вашето внимание предлагаме линкове към страницата на Министерството на финансите, което е координатор на национално ниво по дейностите в областта на финансовата грамотност: ТУК и към портала за обществени консултации, където са публикувани проектите на двата документа: ТУК.