Обучение на педагогическите специалисти

Предстоящи обучения:

Тема: „Обучение на членовете на училищните комисии и на служебните лица за провеждането на ДЗИ, сесия май–юни, и на НВО в края на IV клас за учебната 2022–2023 г.“, форма на обучение „Работна среща – инструктаж“

Място: СУ „Св. Паисий Хилендарски“

Дата: 10.05.2023 г. 

Начало: 12.30 ч. и 13.20 ч.

Тема: „Обучение на членовете на училищните комисии и на служебните лица за провеждането на НВО в края на  VII клас и в края на Х клас за учебната 2022–2023 г.“, форма на обучение „Работна среща – инструктаж“

Място: СУ „Св. Паисий Хилендарски“

Дата: 15.05.2023 г. 

Начало: 12.30 ч. и 13.20 ч.

Тема: „STEM–базирано обучение на децата и учениците като основа за успех в училище и извън него“

Място: СУ „Св. Паисий Хилендарски“

Период: 01.02.2023 г. 

Начало и край: 9.30 ч., 16.15 ч.

Наименование на обучителната организация: Институт за човешки ресурси

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание: 66

Сряда 7.12.2022 Участие на учителите с добри практики за насърчаване на четенето в блога „Ние четем“

„Тетрадка за приятелства в писма и стихове“ – проектна екипна работа 4 г клас, каб. В2 „Литературно четене с гост – писател“ – библиотечен кът, 9.20–10.50

Четвъртък 8.12.2022„Участие на учителите с добри практики за насърчаване на четенето в блога „Ние четем“: „Приказни закачки“ – 2а клас, 14.00 часа

Петък 9.12.2022„Прилагане на техники за справяне с агресията в училищна среда“: „Важните неща“ – открита практика в 4 г. клас, 11.50, каб. В2

Сряда 14.12.2022„Участие на учителите с добри практики за насърчаване на четенето в блога „Ние четем“: Тържествено отбелязване на 50 години от смъртта и 120 години от рождението на Ангел Каралийчев – 3а, б , в класове, 13.30 ч., малък физкултурен салон

Понеделник 19.12.2022„Участие на учителите с добри практики за насърчаване на четенето в блога „Ние четем“: „Ако аз бях автор на…., краят щеше да е….“, открит урок в 4.б клас, 8.20 ч.

Вторник 20.12.2022 „Прилагане на техники за справяне с агресията в училищна среда“ -8.б клас, каб. 12


Oбучения:

Тема: „Съвременни методи на преподаване – компетентностен подход и проектобазирано обучение за повишаване мотивацията за учене“

Място: СУ „Св. Паисий Хилендарски“

Период: 25, 28 и 29 ноември 2022 г. – присъствени 8 академични часа

Начало и край: първа смяна: 10.30 – 12.30, втора смяна: 14.00 – 16.00

Наименование на обучителната организация: „КРЕАТИВНОСТ“ ЕООД

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание: 86

Oбучения:

Тема: „Тиймбилдинг за преодоляване на стреса сред педагогическите специалисти“

Място: хотел „Камелия“, КК Пампорово

Период: 12–13.09.2022 г. 

Начало и край: 10.00 ч., 16.00 ч.

Наименование на обучителната организация: вътрешноинституционална квалификация

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание: 60

Oбучения:

Тема: „Усвояване на техники за справяне с агресията в училищна среда“

Място: СУ „Св. Паисий Хилендарски“

Период: 05.07.2022 г. – присъствени 8 академични часа

Начало и край: 10.00 – 16.00

Наименование на обучителната организация: ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание: 46

Oбучения:

Тема: „Проектно–базирано обучение с интегриране на информационните технологии“

Място: синхронно обучение в електронна среда

Период: 25.05.2022 г. – присъствени 8 академични часа

Начало и край: 9.00 – 16.00

Наименование на обучителната организация: РААБЕ БЪЛГАРИЯ ООД

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание: 33