Обучение „Добро зрение без очила“

Информационно образователно мероприятие на тема „Естествени методи за превенция на зрението“ се проведе в училище СУ“ Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив с учениците от I б клас, на 02.02.2018г., с класен ръководител Десислава Петрова.