Промяна на смените за провеждане на учебните занятия

От 3 май 2022 (вторник) учебните занятия ще се провеждат както следва:
 
ПЪРВА СМЯНА
I – II клас от 8.00 ч.
III – VII клас от 7:30 ч.
 
ВТОРА СМЯНА
VIII – XII клас – 13:30 часа

От ръководството