Областен кръг на олимпиадата по математика

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки, в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Пловдив, на 12.02.2022 г. от 9:00 часа с продължителност 4 астрономически часа за учениците от IV-VII клас и 4 ч. и 30 минути за учениците от VIII-XII клас.
Учениците, които са класирани за областен кръг на олимпиадата по математика, е необходимо да заемат местата си в училище не по-късно от 8:30 часа. Да носят ученическа/лична карта, химикалки – син цвят, молив, гума и чертожни инструменти.
Пропускът в сградата ще се осъществява при спазване на противоепидемичните мерки.

САМО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС:
Учениците от IV клас, класирани за областния кръг на олимпиадата по математика се явявят на 12.02.2022 г. в МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, ул. „Чемшир“ № 11 и заемат местата си не по-късно от 8:30 часа.

От комисията по организация
и провеждане на олимпиадата
в СУ „Св. П.Хилендарски“ – Пловдив