Областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,
Областният кръг на олимпиадата по история и цивилизации ще се проведе на 27.02.2022 г. (неделя) от 9.00 часа в СУ „Св. Константин Кирил Философ“-град Пловдив“.
Класираните за областния кръг на олимпиадата ученици, които подлежат на тестване за COVID-19, следва да се явят на 27.02.2022 г. в 08.00 ч., а учениците, които притежават „зелен сертификат“, следва да се явят на 27.02.2022 г. в 8.30 ч. в
училището. Олимпиадата ще се проведе при спазване на противоепидемичните  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).
Цялата информация, отнасяща се до организацията и провеждането на олимпиадата по история и цивилизации, ще бъде публикувана на сайта на СУ „Св. Константин Кирил Философ“-град Пловдив“ – www.kkfilosof.com, където има създадена рубрика
„Олимпиада по история и цивилизации, областен кръг“. 

ОТ КОМИСИЯТА ПО ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА
ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ