ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Уважаеми родители и ученици,

Областният кръг на олимпиадата по ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
ще се проведе на 26.02.2023 г. (неделя) от 09:00 часа
в СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ – град Пловдив.
Учениците следва да заемат местата в залите не по-късно от 8.30 часа.
Задължително носят със себе си документ за самоличност или ученическа
карта.
На всички ученици желаем успех!

От ръководството на СУ „Св. П. Хилендарски“