Областен кръг на олимпиадата по информационни технологии – 18.02.2023 г.

Областният кръг на Националната олимпиада по информационни технологии ще се проведе на
18.02.2023 г.(събота) от 9:30 ч. в УПК (малка сграда) на училището домакин – МГ „Акад. Кирил Попов“,
гр. Пловдив при следния график за защита на проектите.