Областен кръг на олимпиадата по география и икономика

Уважаеми ученици и родители,
Областният кръг на олимпиадата по география и икономика за учениците от V и VI клас ще се проведе на 18.02.2023 г.(събота) в СУ „Черноризец Храбър“, 

Областният кръг на олимпиадата по география и икономика за учениците от всички останали класове (VII, VIII, IX, X, XI, XII клас) ще се проведе в 18.02.2023 г. (събота) в СУ „Св. Софроний Врачански“, гр. Пловдив.

Началният час на олимпиадата е 9.00 часа. Учениците следва да заемат местата в залите не по-късно от 8.30 часа. Задължително носят със себе си документ за самоличност или ученическа карта. 

Продължителността на областния кръг е 3 астрономически часа.

С пожелания за успех,
д-р Ирена Душкова
Директор