Областен кръг на Национално състезание по компютърно моделиране – 18.02.2023 г.

Областният кръг на Национално състезание по компютърно моделиране за ученици от III и IV клас ще
се проведе на 18.02.2023 г.(събота) от 10:00 ч. в СУ „Хр. Г. Данов“, Пловдив (училище координатор).
Всеки ученик трябва да носи на хартиен носител Декларация за информираност и съгласие (тук).