НИЕ ЧЕТЕМ

На 19.04.2022 г. ученици от III г и IV г клас представиха лично творчество по инициативата „Разкажи ми приказка“ пред първокласниците. Малките ученици с голям интерес изслушаха приказките на съучениците си и мотивирани от това, показаха пред тях своите четивни умения.