вторник, септември 26, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

НВО 7 и 10 клас

Уважаеми ученици и родители,

В периода 14-18.06.2021 г. ще се проведат национални външни оценявания за учениците от 7. клас и 10 клас, както следва:

14.06.2021 г.

  • НВО Дигитални компетентности за 10. клас; начало 15:00 ч. Учениците се явяват в зала №19 в 14:45ч.

16.06.2021 г.

  • НВО БЕЛ за 7. клас; начало 09:00 ч. Учениците се явяват в двора на училището в 08:15 ч.
  • НВО БЕЛ за 10. клас; начало 08:00 ч. Учениците се явяват в двора на училището в 07:15 ч.

17.06.2021 г.

  • НВО по Чужд език, компонент Говорене; начало 11.30 часа. Учениците се явяват в зала № 21 (веднага след приключване на писмения изпит в училището, в което са разпределени).

18.06.2021 г.

  • НВО Математика за 7. клас; начало 09:00 ч. Учениците се явяват в двора на училището в 08:15 ч.
  • НВО Математика за 10. клас; начало 08:00 ч. Учениците се явяват в двора на училището в 07:15 ч.

Инструктажът на учениците за всяко НВО е предоставен на учениците, а на 14.06.2021 г. е проведен и предварителен инструктаж от директора на училището. Същият може да изтеглите и от сайта на училището.

В процеса на разкодиране на изпитния вариант за НВО БЕЛ и Математика е допустимо да участва представител на родителите, но без да има достъп до самия изпитен вариант. За целта желаещите може да се обадят предварително за да получат достъп до сградата.

С уважение,

д-р Ирена Душкова

Директор