вторник, септември 26, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ

От 4 октомври 2021 (понеделник) учебните занимания ще се провеждат както следва:

ПЪРВА СМЯНА

I – II клас – начало – 8.00 ч.

III, VIII – XII клас – начало – 7.30 ч.

ВТОРА СМЯНА

IV клас – начало – 13.30 ч.

V- VII клас – начало – 13.30 ч.

От ръководството