събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

На вниманието на родителите на ученици от X клас – Национална програма (ИТ кариера)

Уважаеми родители,

Входящият тест по НП „ИТ кариера“ ще се проведе на 17.10.2020 г. (събота) от 10:00 ч., а резерваната дата е 18.10.2020 г. (неделя).

За повече подробности може да посетите електронната страница на НП „ИТ кариера“.

https://it-kariera.mon.bg/e-learning/

С пожелания за успех на децата,

д-р Ирена Душкова

Директор