Началото на учебната 2021-2022 г.

60 лета тук всеотдайни учители пишеха летописа на СУ „Св. Паисий Хилендарски“!

Днес ние продължаваме!

Да е честита новата учебна година!