Национално състезание по творческо писане на английски език

На 15 март официално бяха раздадени сертификатите на участниците от СУ „Св. Паисий
Хилендарски“ в 12-то Национално състезание по Творческо писане на английски език. Те изявиха
творческия си потенциал заедно с 3014 ученици от 139 училища и 149 ученици от Пакистан.
Нашето училище е сред челните – с най-голям брой участници- 53, а творбата на Гавраил Димитров
от 6 д клас беше класирана за финалния кръг.