сряда, декември 6, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“

На 17.03.2022 г. от 12:00 часа ще се проведе Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за ученици от I до XII клас в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Пловдив.

Родителят (настойникът, попечителят, носещ отговорност за ученика) на желаещи да вземат участие в състезанието в срок до 02.03.2022 г. подава заявление (по образец) за участие и декларация за информираност и съгласие (по образец) до директора на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Пловдив.

Приложение:

  1. Заявление за участие в Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“;  Декларация за информираност и съгласие. (тук)
  2. Регламент на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“.(тук)