Напомнящо съобщение за 5.А и 5.Б клас

Уважаеми родители,

Напомняме, че на 1 септември 2021 г.  учениците от 5.А и 5.Б клас започват учебни занятия.

Очакваме ги в училище в 7.45 ч. Необходимо е да носят една тетрадка, химикал, чертожни инструменти и няколко на брой маски за лице.

Информираме Ви, че училищният бюфет ще работи след 15 септември 2021 г.

Публикуваме групите по класове и графика за провеждане на занятията.
С поздрав!
Ирена Душкова,директор