Награди за учителите от СУ „Св. П. Хилендарски“

На 22.05.2019 г. директорът на СУ „Св. П. Хилендарски“ награди учителите по случай 24 май и за постигнати успехи в образователните дейности.