МОЯТ ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ

На 10.11.2022 г. се състоя вътрешноинституционално състезание
на тема „Моят домашен любимец“. Ученици от VIII а и VIII б клас
направиха презентации за своите домашни любимци на английски
език. Учениците от VIIIб клас разгледаха и прочетоха презентациите
на VIIIа клас, а учениците от VIIIб клас – тези на VIIIа. След
гласуване се излъчиха по трима победители от всеки клас в три
различни категории. Победителите получиха грамоти!