понеделник, декември 11, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Изяви

Младежки кибер ден „Игра на хакове”

На 21.10.2023 г. ученици от 9. в и 12. в клас участваха в младежки кибер ден „Игра на
хакове”. Събитието беше организирано от Европейски цифров иновационен хъб
„Тракия“ в партньорство с Техническия университет – София, Министерството на
образованието и науката, Българската асоциация по киберсигурност и други.
Програмата на събитието включваше редица интересни и образователни теми,
насочени към киберсигурността и възможностите пред младите хора за кариера в тази
област. Участниците разгледаха техниките на социалното инженерство и
предизвикателствата в цифровия свят свързани със защита на личните данни и
информация.
Нашите ученици се включиха активно в хакатон „От играчка-плачка до играчка-пачка“.
Водещия хакатона, Петър Кънчев от ЕЦИХ „Тракия“, провокираше участниците да
създадат забавна, интересна и полезна игра за превенция на кибер заплахи по метода
Дизайн мислене. Основните аспекти върху, които беше насочено вниманието им бяха
целите на играта и нейната аудитория, какви основни кибер заплахи ще се научат чрез
нея и създаването на прототип на играта.