“Мениджър за един ден”

На 23.03.2021г. се проведе национална инициатива “Мениджър за един ден”. Тя дава възможност за професионалното ориентиране на учениците, както и за тяхната мотивация за успех. В дигитална среда учениците стават част от екипа на водещи български и международни компании. От нашето училище участие взеха: Тамер Чакъров X в клас в ITA TELECOM България  на позиция Мениджър отдел “Проектиране”. Димитрия Стаменова XI в клас в Областна администрация Смолян на позиция „Главен  счетоводител“.

В рамките на работния ден те получиха възможност да задават своите въпроси и да се запознаят с предизвикателствата , с които бизнесът се сблъсква ежедневно. Създава се възможност да се учи за успешна реализация в конкурентна среда, придобиване на конкретни умения и натрупване на практически опит.Официални комуникационни партньори  на тазгодишното 19-то издание на “Мениджър за един ден” са bTV Media Group, Coca Cola, Gredit Bulbank, Telenor, bTV Radio и др.

Участието на нашите ученици допринася за подготовката им по предприемачество и прилагането на учебни знания в реална бизнес-среда. За дейността си и участието учениците получиха сертификати.