„ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗКУСТВО“ – ОБЛАСТЕН КРЪГ

Уважаеми ученици и родители,
Областният кръг на националното състезание по изобразително изкуство
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗКУСТВО ще се проведе на 08.04.2023г.(събота) от 14:00 часа.
Класираните ученици следва да се явят в сградата на СУ “Св. Св. Кирил и Методи“, град
Пловдив, ул.“Явор“№31 НЕ ПО-КЪСНО от 13:30 часа, като носят документ за самоличност.
Всеки ученик трябва сам да осигури собствени изобразителни материали и пособия:
рисувателен лист, акварел, темпера, пастели, цветни тушове, моливи, креда, въглен, сангин, туш,
пастел, триъгълник, линия, пергел,гума, четки, съд за вода, палитра, паус, ножица, син химикал.
Формат на рисувателния лист – за живопис – 35/50 см., за графика – 35/50 см. или 25/35 см.
За участие в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска
отговорност за ученика подава в СУ“Св. Паисий Хилендарски“ декларация за информираност
и съгласие /изтеглете от тук/.
ОТ РЪКОВОДСТВОТО