Лабораторен практикум по Физика


На 12.05.2017 год. ученици от 7 класове посетиха Технически университет – София – Филиал Пловдив. Под ръководството на г-н Васил Базелков и членове от Клуб „Квант“, децата се потопиха в света на ФИЗИКАТА чрез лабораторни упражнения.