КЪТ ЗА ЧЕТЕНЕ

На 07.01.2022г. в нашето любимо училище за пръв път беше открит кът за четене.
Организатори на събитието бяха учениците от 3″б“ клас, заедно с класния си ръководител
Моника Христева, както и с любезното съдействие на родителите и г-н Хачик Асадурян.
Пълни с ентусиазъм, открехнаха „прозореца към света“ и запалиха детските си сърца с
нестихваща любов към книгите, дадоха начало на приказни приключения в света им!

За да споделят радостта на класа, на откриването присъстваха и д-р Ирена Душкова –
директор на училището и г-жа Янка Минева – ЗДУД.