Конкурс по ИТ за патронния празник

Учениците от горен курс  в часовете по Информационни технологии изработиха множество презентации, рекламни брошури, покани и постери  за Деня на народните будители и празника на училището. Всички те бяха изложени и презентирани пред учениците и учителите на СУ“Св. П. Хилендарски“.